Vardag arkitekter
Vardag arkitekter Anna Rex, Veronika Borg, Sanna Taune. Fotograf Sara Burman / Ateljé Uggla

Veronika Borg

Landskapsarkitekt LAR/MSA

& stadsplanerare

veronika.borg@vardag.se
+46(0)733 49 11 77

Veronika Borg har 25 års erfarenhet som arkitekt - senast från Stadsbyggnadskontoret i Stockholm där hon varit planprojektledare och innan dess 13 år från Grontmij, där hon bland annat har arbetat som ansvarig landskapsarkitekt och studiochef för Arkitektur.


Veronika är van att leda kreativa processer, planprocesser och projektering. Skisser i tidiga skeden följs av detaljprojektering och uppföljning på byggarbetsplatsen. Hon har jobbat i uppdrag för både privata och offentliga beställare, i tävlingar, generalkonsults- och totalentreprenadsuppdrag.


Veronika har suttit i 2018 års Sienaprisjury, Arkitektförbundets pris för god utemiljö och har tidigare varit ledamot i Arkitektförbundets
tävlingsnämnd. Hon har under två år 2013-2015 bedrivit postmasterstuier i stadsbyggnad på Konsthögskolan/Mejan Arc.

Vardag arkitekter Anna Rex, Veronika Borg, Sanna Taune. Fotograf Sara Burman / Ateljé Uggla

Anna Rex

Arkitekt SAR/MSA

& stadsplanerare

anna.rex@vardag.se
+46(0)70 990 49 22

Anna Rex är arkitekt och stadsplanerare med 15 års erfarenhet från bland annat planavdelningen i Stockholms stad, som affärsområdeschef för Sverige i urban design på Arkitema och som konsult i både byggnadsprojektering och stora stadsbyggnadsprojekt, tävlingar och offentliga juryarbeten.


Som arkitekt är Anna idéstark och kreativ med förmågan att se samband och strukturer, från detaljnivå till helhet. I projekten lägger hon stor vikt vid att inspirera både medarbetare och utomstående aktörer för att skapa en gemensam syn kring projektens kvaliteter och målen för det bästa slutresultatet.


Anna är aktiv genom flera förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd och som ledamot i redaktionskommittén för tidskriften PLAN.

Vardag arkitekter Anna Rex, Veronika Borg, Sanna Taune. Fotograf Sara Burman / Ateljé Uggla

Sanna Taune

Arkitekt, SAR / MSA

sanna.taune@vardag.se
+46(0)766 77 50 36


Sanna Taune har arbetat som gestaltande och projekterande arkitekt i olika typer av projekt och har drygt 15 års erfarenhet av såväl nybyggnad som ombyggnad av bostäder, förskolor, hotell, äldreboenden, och kontor.


Sanna tar ett stort ansvar i de projekt hon jobbar i och ser alltid till projektets bästa. Hon har i ett flertal projekt fått ett utökat ansvar för samordning av övrig konsulter och hon har även haft ett övergripande ansvar för samordning av arkitekter i projekt där flera arkitekter varit inblandade.


För Sanna handlar byggande om samarbete. Alla kompetenser och skeden är lika viktiga. En gemensam målbild, respekt för varandras
kunskap och prestiglöshet är avgörande för ett lyckat projekt.

Våra samarbetsparters för arkitektur, lnadskpasarkitektur, stadsplanering, detaljplaner, strukturplaner och rådgivning:

Några av våra samarbetspartners:

Våra samarbetsparters för arkitektur, lnadskpasarkitektur, stadsplanering, detaljplaner, strukturplaner och rådgivning: